Het kan voorkomen dat u bij een onbekende arts, apotheek of huisartsenpost terrecht komt wanneer u ziek wordt of een ongeval krijgt. Het is belangrijk dat die zorgvereleners uw medische gegevens kunnen inzien. Bij voorkeur electronisch, omdat de gegevens dan ook 's avond en in het weekend op te vragen zijn. U moet ons wel eerst toestemming voor geven.

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw medische gegevens te waarborgen, kunnen uw huisarts en apotheek deze niet zomaar delen met andere zorgverleners. U moet hen eerst toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Andere zorgverleners mogen deze gegevens alleen raadplegen als dat nodig is voor uw behandeling.

Onderstaande folder geeft kort en bondig weer wat het belang is van het uitwisselen van medische gegevens via het LSP en hoe u toestemming kan geven.

Folder LSP

In onderstaande brochure krijgt u naast algemene informatie ook antwoord op veelgestelde vragen over het elektronisch delen van medische gegevens via het LSP.

Brochure LSP