Nieuwe patienten

De praktijk is gesloten voor nieuwe patienten.

Praktijktijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur. Op donderdag is de praktijk vanaf 12.00 uur gesloten.

Voor spoed zijn wij de gehele dag van 08.00 uur tot 17.00 uur tefonisch bereikbaar. Wij willen u graag verzoeken om bij voorkeur voor 10.30 uur te bellen voor het maken van een afspraak of voor andere vragen of verzoeken. U krijgt dan de vaste praktijkassistente aan de telefoon en vragen of verzoeken kunnen dan het snelst afgehandeld worden.

Medische handelingen uitsluitend op afspraak, glucose nuchter prikken ook op afspraak.

Na 17.00 uur en in het weekend kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de Spoedpost in Apeldoorn, tel. 085-079 1110.

Telefonische bereikbaarheid

De praktijk is op werkdagen telefonisch te bereiken tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Voor het maken van afspraken kunt u bellen tussen 8.00-10.30 uur. Voor spoed zijn wij de gehele dag bereikbaar. 

Er wordt veel gebeld en wij verzoeken u dan ook om de gesprekken kort te houden. Om de lijn zo optimaal mogelijk te gebruiken verzoeken we u om de juiste keuze in het menu te maken.

keuze 1 = spoed, keuze 2 = herhaalrecepten, keuze 3 = assistente

Spreekuur

Het spreekuur is op afspraak. Normaal duurt een afspraak, waarin een hulpvraag of meerdere korte vragen behandelt kunnen worden 10 minuten. Als u denkt meer tijd nodig te hebben dan 10 minuten, of als u meerdere klachten heeft die u met de dokter wilt bespreken, wilt u dit dan aan de assistente doorgeven? Zij kan dan extra tijd inplannen. 's Middags worden er geen afspraken gemaakt, tenzij het spoed is.

Afspraken annuleren

Wilt u een gemaakt afspraak annuleren? Doet u dit dan zo spoedig mogelijk, zodat wij nog een andere patiënt op de voor u gereserveerde tijd kunnen inplannen. Voor afspraken die om welke reden dan ook niet door u worden nagekomen of korter dan 24 uur van te voren worden geannuleerd moeten wij helaas kosten voor de gereserveerde tijd in rekening brengen.

Triage

De assistente zal u bij het maken van een afspraak vragen waarom u een afspraak wilt maken. Hierdoor kan zij de urgentie en tijdsduur beter beoordelen.

Telefonisch spreekuur

Voor korte vragen of uitslagen kunt u 's morgens de assistente bellen waarna de huisarts u in de loop van de dag terugbelt.

Herhaalrecepten

Er zijn meerdere manieren om een herhaalrecept te bestellen:

Via de online dienst 'receptservice'.

U kunt het nummer van de praktijk bellen en kiezen voor optie 2.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid medicijndoosjes in de brievenbus te deponeren.

Recepten die vóór 12 uur worden ingesproken, in de bus worden gedaan of worden aangevraagd worden via de online diensten kunnen na 2 werkdagen bij de apotheek opgehaald worden.

Wrattenspreekuur

U kunt wratten met vloeibaar stikstof laten behandelen. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij de assistente.

Huisbezoeken

Aan het eind van de ochtend en in de middag worden huisbezoeken gemaakt. U kunt tussen 8.00 uur en 10.30 uur een visite aanvragen. Omdat er in de praktijk betere onderzoeks-en behandelmogelijkheden zijn, is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.

Nieuwe patienten

Wij nemen op dit moment geen nieuwe patienten meer aan.

Wilsverklaring

Voor het invullen van een wilsverklaring download u dit formulier.  

Toestemming uitwisselen medische informatie

Wij willen graag van iedere patiënt weten of u wel of niet toestemming geeft voor het uitwisselen van medische informatie met andere zorgverleners binnen Apeldoorn, zoals uw apotheek, het Gelre ziekenhuis en de Huisartsnpost en de waarnemend huisarts. Hierdoor kunnen uw gegevens in een noodsituatie gemakkelijk worden ingezien.Het toestemmingsformulier kunt u downloaden en invullen.  Na het invullen kunt u dit afgeven aan de balie, of opsturen naar de praktijk.Op onze balie staan informatiefolders hierover. U kunt ook toestemming geven via www.ikgeeftoestemming.nl.

Geneeskundige verklaringen

Wij geven geen geneeskundige verklaringen af. Dit kunnen bijvoorbeeld verklaringen zijn omtrent: gezondheid reizen parkeren verzuim (werk of school) en eventuele beperkingen. Als behandelend huisarts mogen wij over onze eigen patiënten geen verklaringen afleggen. Wij handelen daarbij op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

Lees hier meer over.